Multilingual classroom with Glogster EDU

by sunrise651
Last updated 6 years ago

Discipline:
Vocational & Technology
Subject:
Computer & Information
Grade:
4

Toggle fullscreen Print glog
Multilingual classroom with Glogster EDU

Целта на Клуб ”Многоезикова класна стая с Глогстер Еду» е мултикултурна комуникация между ученици от различни страни, с цел усъвършенстване на чуждоезиковите им умения, посредством общуване с носители на английски език, (както и англоговорящи учители и ученици). Цели се изграждане на базисни умения за комуникация и креативно учене. По този начин се способства развитието на основни ключови умения необходими на учениците на двадесет и първи век – мултикултурен диалог, работа в екип и споделяне на идеи чрез новите технологии.

Многоезикова класна стая с Глогстер ЕДУ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - кликни на картинките

Писменият отчет може да бъде изтеглен от кламера на глога.


Comments

    There are no comments for this Glog.