Moravská Třebová

by hercik
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography

Toggle fullscreen Print glog
Moravská Třebová

Ve městě se nachází mnoho historických renezančních památek.Nejmladší je však tzv. Brána času vystavěná v roce 2011.Představuje průběh časové osy v historii Moravské Třebové. Osa pojednaná jako prostorem vinutá spirála, tvoří samotný vnitřní prostor vstupní brány a zároveň graficky znázorňuje významná data, která se vztahují k památkám města.

Moravská Třebová

Moravská Třebová je město ležící v okrese Svitavy, v Pardubickém kraji, na pomezí Čech a Moravy. Byla založena ve 13. st. Borešem z Rýznburka.V historii byla centrem humanistické vzdělanosti a proto dostala přízvisko Moravské Athény.

Rozhledna Pastýřka na kopci Pastvisko.

Kalvárie na Křižovém vrchu.

Náměstí s Morovým sloupem a kašnou sv. Floriana.

Brána času.

Renezanční zámek

Pohled na Moravskou Třebovou z rozhledny Pastýřka.

Muzeum v místním parku.


Comments

    There are no comments for this Glog.