Monedes Medievals

In Glogpedia

by sofiafiguerola56177d99c9770
Last updated 5 years ago

Discipline:
Math
Subject:
Measurement

Toggle fullscreen Print glog
Monedes Medievals

Van ser creades a Grècia. Es van introduïr a España després de la conquista de Toledo l'any 1085 per part d'Alfons VI. Estaven fetes de plata i de cobre. Hi van haver tres etapes estílistiques. A la primera (1085-1157) l'estil és vell romànic pur i la figura predominant és una creu. A la segona (1157-1252) hi va haver-hi un important esdeveniment: la divisió de Castella i Lleó. A Castella es sol posar bustos reials o catells mentre que a Lleó es sol posar creus i lleons. Tenen un estil més gòtic. A la última etapa (1252-1474) hi han algunes d'un estil més gòtic que d'altres, depenent de l'any. A part de fer-les de cobre també es fan d'or i de plata. Tenen figures de castells, lleons o bustos reials.

.

Les monedes

Història

Definició:

Les monedes eren unes figures rodones de metall que es feien servir per fer intercanvis

Ús

Les monedes es feien servir per el comerç i l'intercanvi de diferents coses com: aliments, animals, diferents materials...

Més informació

-Normalment cada lloc tenia la seva propia moneda, és a dir, cada moneda tenia un nom diferent a cada lloc.


Comments

    There are no comments for this Glog.