Molibden, Mo

by kemija
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
Molibden, Mo

Osim u metalurgiji za legiranje čelika i izradu posebnih legura, molibden se upotebljava u proizvodnji žarulja za izradu nosača žarnih niti, izradu rešetki i anoda elektronskih cijevi i kao nosač poluvodičkih elemenata. Koristi se i za dijelove visokotemperaturnih peći za taljenje stakla i drugih tvari s visokim talištem itd. U spoju sa silicijem kao disilicid, MoSi2, služi za izradu visokotemperaturnih grijaćih elemenata.

MOLIBDEN, Mo

U elementarnom stanju molibden je srebrnasto-siv, na zraku stalan metal relativne gustoće 10,3; pri grijanju tamnocrven, a iznad 600°C oksidira na oksid MoO3.

Molibden je 1781. otkrio P. J. Hjelm u Uppsali, Švedska.

Za život na zemlji veoma je važan jer baza katalitičkoga djelovanja - biološka fiksacija dušika mikroorganizmima bez molibdena nije moguća; nedostatak molibdena u tlu izaziva k tomu deficitarna oboljenja kod mnogih viših biljaka.

Atomski (redni) broj: 42Relativna atomska masa: 95,94 Internacionalni naziv: MolibdenumElement je: prijelazni elementSpada u grupu: 6 / VIbSpada u skupinu: Kromova sk.

Biološka uloga: Esencijalan za sve vrste.Opasnosti: Eksperimenti na životinjama su pokazali da su molibdenovi spojevi jako toksični i teratogeni, ali malo je podataka o njihovoj štetnosti za ljude.

Opis: molibden je sjajan, srebrnkast metal koji je umjereno mekan kad je čist. Obično se dobiva kao sivi prah. Na njega sporo djeluju kiseline. Koristi se u legurama, elektrodama i katalizatorima.

Molibden se koristi u metalurgiji...

IZVORteksta // videa

by Zrinka Rođanec


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.