Moara cu noroc

In Glogpedia

by MartinAR365
Last updated 5 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Book Reports
Grade:
10

Toggle fullscreen Print glog
Moara cu noroc

Fiind o operă epică, Moara cu noroc are narator, acţiune şi personaje, prin intermediul cărora autorul îşi exprimă în mod indirect propriile sentimente. Modul de expunere predominant este naraţiunea îmbinată cu dialogul, monologul interior şi descrierea. Construcţia epică este bazată pe naraţiunea obiectivă în care comportamentul, sentimentele şi gândurile eroului sunt prezentate din perspectiva unui povestitor omniscient. Stilul narativ este sobru, impersonal, specific prozei realiste, iar stilul indirect liber este utilizat în portretizare şi în analiza psihologică.

Opera literară Moara cu noroc de Ioan Slavici a fost publicată în perioada marilor clasici (anul 1881), în volumul de debut Novele din popor, reprezentativ pentru viziunea autorului asupra lumii satului românesc.Moara cu noroc este o nuvelă, adică o specie a genului epic, în proză, cu un sigur fir narativ, cu un conflict concentrat, cu personaje puţine şi construită, de obicei, în jurul unui personaj principal care este urmărit de-a lungul evoluţiei sale, personalitatea sa dezvăluindu-se în urma unor situaţii conflictuale.Moara cu noroc este o nuvelă realistă prin tematică, construirea personajelor în relaţie cu mediul în care trăiesc, prin veridicitatea şi obiectivitatea perspectivei narative şi este o nuvelă de analiză psihologică prin utilizarea modalitatăţilor de caracterizare a personajelor şi de investigare psihologică.

Ioan Slavici (n. 18 ianuarie 1848, Șiria, comitatul Arad, d. 17 august 1925, Crucea de Jos, județul Vrancea) a fost un scriitor, jurnalist și pedagog român, membru corespondent (din 1882) al Academiei Române.Opera literară a lui Ioan Slavici este influențată de viața satului ardelean. Scriitorul a fost considerat de criticul George Călinescu un „instrument de observație excelent” al mediului rural,[3] oferind în nuvelele sale poporale și în studiile sale o frescă a moravurilor, a comportamentului oamenilor în funcție de statificarea lor socială, în cele mai mici detalii ale ținutei, îmbrăcăminții, vorbirii și gesturilor.

De Ioan Slavici

Moara cu noroc

Scurta prezentare...

Titlul, Moara cu noroc, este mai degrabă ironic, aluziv, întrucât locul întâmplărilor este mai degrabă unul cu ghinion, care aduce nenorociri.Tema nuvelei urmăreşte efectele nefaste şi dezumanizante ale dorinţei de înavuţire ceea ce susţine caracterul realist dar şi pe cel psihologic prin urmărirea evoluţiei psihologice ale personajelor.

Titlul și tema

Opera literară Moara cu noroc de Ioan Slavici este o nuvelă realistă de analiză psihologică prin temă, prin reprezentarea veridică a realităţii satului transilvănean de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi prin complexitatea personajelor, înscriindu-se, prin valoarea sa, în seria capodoperelor literaturii române.

Concluzie

Conflictul nuvelei este complex, de natură socială (confruntarea a două lumi cu mentalităţi diferite), psihologică şi morală (lupta dintre bine şi rău). Astfel, din perspectiva socială, nuvela prezintă un conflict exterior datorat de încercarea lui Ghiţă de a-şi depăşi condiţia socială, pentru care se confruntă cu personajul antagonist, Lică Sămădăul. Din perspectiva psihologică, nuvela prezintă conflictul interior trăit de Ghiţă care este sfâşiat de dorinţe puternice şi contradictorii: pe de-o parte el vrea să rămână cinstit şi fericit alături de familie, pe de altă parte vrea să se îmbogăţească repede şi fără efort.

Conflictul nuvelei

Elev: Martin Robert AndreiClasa: a X-a CC.N. "Zinca Golescu"Prof. coordonator: Corina OPRESCUData: 11.05.2015


Comments

    There are no comments for this Glog.