Next-Gen

Mænd og kvinder

by sigridschioeler
Last updated 5 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Mænd og kvinder

Mænd vs. kvinder

Har kønsrollerne ændret sig gennem tiden?

Er vi afhængige af hinanden?

Hvem sidder på magten?

Hvem er klogest?

Er kvinder ved at overtage?


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.