Missió Planeta: un coet a l'espai

In Glogpedia

by montsev
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Planets
Grade:
4

Toggle fullscreen Print glog
Missió Planeta: un coet a l'espai

Hem d'inventar una nau espaial per poder explorar el nostre planeta.Quin disseny haurà de tenir?Quines condicions haurà de suportar?Podrà anar tripulada?Quant temps tardarà en arribar?

Missió Planeta: un coet a l'espai

Perquè encara no s'han pogut fer arribar naus a cadascun dels planetes que coneixem?

SISTEMA SOLAR

ENLAIREM UN COET

Vols saber més?

Vols saber més?

Quin planeta vols explorar?clica i busca'l!

Vols volar amb un coet?

Com eren abans?

Escola Vedruna-Tonacicle mitjà

Vols saber més coses de les estacions?


Comments

    There are no comments for this Glog.