Next-Gen

Sopółgłoski miękkie

by agaambrozuk
Last updated 5 years ago

Discipline:
World Languages
Subject:
Other
Grade:
8

Toggle fullscreen Print glog
Sopółgłoski miękkie

Głoski miękkie gra 1gra 2gra 3gra 4

Graj online

Spółgłoski miękkie

siano, ciągnąć, niebo, dzięcioł, dziura

ś - śnieg, śpi ...ć - ćma, ćwierć ...ń - hańba, gońcie ...dź - dźwięk, źdźbło ...ź - źle, źródło ..

Spółgłoski miękkie: ś, ć, ń, dź, ź piszemy przed spółgłoskami

ś - proś, noś, ktoś ...ć - nić, pleć, leć ...ń - koń, woń ...ź - weź, gałąź ...dź - idź, jedź ...

Spółgłoski miękkie: ś, ć, ń, dź, ź piszemy na końcu wyrazów

Przed samogłoskami : a, ą, e, ę, o, u, ó piszemy si, ci, ni, zi, dzi

Dla Rodziców


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.