Next-Gen

middelaldertest

by johanweltzien
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
middelaldertest

Middelalderen

Svartedauden ble kalt "sott" eller "drepsott". Sykeleiet var kort, sotten virket slik at de som ble syke ikke levde lenger enn ett døgn eller to med store smerter ("sting"). Så begynte de å kaste opp blod og døden kom brått. Mest sannsynlig startet pesten som en byllepest med angrep på lymfekjertlene. De harde stingene kan stemme med de smertefulle byllene. Først i siste stadium begynte man å hoste og kaste opp blod, noe som indikerer at den nå var nådd lungene. Den ble siden kalt svartedauden fordi de som ble rammet fikk svarte merker etter blødninger i huden og koldbrann i byllene.


Comments

    There are no comments for this Glog.