Microsoft Excel

In Glogpedia

by majaxy
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Computer Science

Toggle fullscreen Print glog
Microsoft Excel

Microsoft Excel

Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek w roku 1987 i stała się przebojem.

Arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows i i MacOS

Microsoft Excel Microsoft Office Excel

Jej główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe dostępne w programie. Istotne znaczenie ma też półautomatyczne powielanie tworzonych formuł z zastosowaniem różnych wariantów adresowania (adresowanie względne, adresowanie bezwzględne, adresowanie mieszane).

Microsoft Excel posiada możliwości z zakresu business intelligence: za pomocą narzędzi Power Pivot, Power Query oraz Power View potrafi przetwarzać i analizować dane biznesowe.

Pierwsze wydanie

Informacje

1950

Zastosowanie

PowerBI

Poradniki

W roku 1993 programy pakietu Microsoft Office zostały przeprojektowane tak, by przypominać wyglądem arkusz Excel. Od wersji 5 wydanej w 1993 program zawiera wbudowany język Visual Basic. Od wersji 4.0 dostępny w wersji polskiej.

Microsoft Excel służy także do tworzenia wielu typów wykresów, przydatnych między innymi w fizyce, matematyce i ekonomii. Zawiera też system zestawiania raportów z użyciem tzw. tabel przestawnych, wykorzystywany przy wykonywaniu analiz biznesowych.


Comments

    There are no comments for this Glog.