Metodo zientifikoa

by kurubioa
Last updated 9 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Metodo zientifikoa

METODO ZIENTIFIKOA

2. HELBURUA Galdera sortu

1. BEHAKETA. Gaia aukeratu

3. HIPOTESIA Galdera erantzun

4. MATERIALAK ETA METODOA Zer behar dugu? Nola egingo dugu?

5. EMAITZEN BEHAKETA

6. ONDORIOAK ATERA. Hipotesia baieztatu edo galdera berriak sortu.

7. ESKERRAK EMAN lagundu digutenei.

8. BIBLIOGRAFIA. Nondik hartu dugu informazioa?

9. IKASITAKOA ZABALDU. Nori? Nola?

LEGARDA HLHI - MUNGIA

?

?


Comments

    There are no comments for this Glog.