Next-Gen

Mens sana in corpora sano

by fpboigues
Last updated 3 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Other

Toggle fullscreen Print glog
Mens sana in corpora sano

Anorexia

La piràmide alimentaria

Jocs interactius sobre la piràmide alimentaria, els nutrients i la funció dels aliments

Pintxa sobre els nombres per jugar

La dieta sana, completa i equilibrada

Trastorns de la conducta alimentària

Mens sana in corpore sanoL'alimentació saludable

Obesitat

Vigorèxia

Bulímia


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.