MEDIOS DE TRANSPORTE

by dpcastro
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Technology

Toggle fullscreen Print glog
MEDIOS DE TRANSPORTE

Medios de transporte

terrestres

maritimos

Aereos

Son medios de transporte privados se so os usan os seus propietarios

Levan persoas e mercancias dun lugar para outro

Se os poden utilizar todalas persoas, son medios de transporte publico

NORMAS DE CONVIVENCIA-Mercar o billete-Respectar a orde de entrada-Deixar libres os asentos reservados

NORMAS DE SEGURIDADE-Esperar o vehiculo na parada-Suxeitarse durante a marcha-Non correr nin xogar-Atender os avisos do conductor

NORMAS PARA OS PEONS-Camiñar pola beirarrua sen molestar os outros peons-Resptectar os semaforos-Cruzar a calzada pols pasos de peons-Estar atentos aos vehiculos

Ao circular polas ruas e estradas, e preciso respectar as normas de circulacion, para:-facilitar os desprazamentos e -evitar accidentes

NORMAS PARA OS VEHICULOS-Circular pola calzada sen sair do seu carril-Resptectar todos os sinais de trafico-Respectar os limites de velocidade-Aparcar nos lugares indicados


Comments

    There are no comments for this Glog.