MCG 2013

by sunrise651
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Vocational & Technology
Subject:
Computer & Information

Toggle fullscreen Print glog
MCG 2013

Дейността на клуб " Междуезикова класна стая с ГлогстерЕДУ"

Членовете на клуба работиха в интерактивна образователна среда, където разучиха и използваха инструментите и мултимедийните възможностите на редица уеб ресурси: GlogsterEDU, Facebook, Thinglink, Checkthis, Linoit, Vocaroo, Quizlet, Wiki, Tripwow, Photosnack

Те използваха и приложиха редица от техните образователни възможности за да:

Създадат елекронно ученическо портфолио на всеки ученик - член на клуба

Участваха в etwinning и Global classroom проекти

Комуникираха посредством Фейсбук, Глогстер и Скайп със свои връстници по целия свят

Представиха училището и страната си в Глобалната класна стая

Стартираха Глобален проект: "Направи тениска от хартия"


Comments

    There are no comments for this Glog.