Math

In Glogpedia

by maciekstepien569e22de88957
Last updated 5 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Math
Subject:
Geometry
Grade:
10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Math

Math

Prostokąt Czworokąt ma wszystkie wewnętrzne kąty proste Wzór na pole prostokąta:P=a x bO=a+a+b+b

O Czworokątach

TrójkątJest to figura geometryczna której suma boków wewnętrznych wynosi 180 stopni.Ze względu na długość bokłów wyróżniamy trójkąty:-Rónoramienny-Różnoramienny-RównobocznyZe względu na miary kątów wyróżniamy trójkąty:-Ostrokątny-Prostokątny-RozwartokątnyWzór na obliczanie pola w trójkącie:P= a x h podzielić przez dwa

Kwadraty Jest to czworokąt o czterech równych bokachWzór na pole kwadratu:P=a x a= a2 O=a + a + a + a

Suma kątów w czworokącie wynosi 360 stopni.Czworokątami nazywamy takie figury geometryczne które mają cztery kąty wewnętrzne np : kwadrat,prostokąt

Czworokąt

Excercise


Comments

    There are no comments for this Glog.