Math Assignment

by maksimsholupa56a659cc7243c
Last updated 5 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Math
Subject:
Geometry

Toggle fullscreen Print glog
Math Assignment

Паралелепіпед:

Паралелепіпед – багатогранник, у якого шість граней і кожна з них паралелограм.Прямокутний паралелепіпед – це паралелепіпед, у якого всі грані прямокутники.

Прямокутний паралелепіпед

паралелепіпед, всі грані якого є прямокутниками.Моделями прямокутного паралелепіпеда служать класна кімната, цегла, сірникова коробка.Довжини трьох ребер прямокутного паралелепіпеда, що мають спільну вершину, називають його розмірами. Наприклад, є сірникові коробки з розмірами 15, 35, 50 мм.Прямокутний паралелепіпед з рівними розмірами називається кубом. Всі шість граней куба — рівні квадрати.Квадрат довжини діагоналі прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі квадратів трьох його розмірів.

Геометричні фігури


Comments

    There are no comments for this Glog.