Matai ir matavimai

In Glogpedia

by ElenaSutkute
Last updated 4 years ago

Discipline:
Math
Subject:
Measurement
Grade:
3,4

Toggle fullscreen Print glog
Matai ir matavimai

Matai ir matavimai

Kas tai ir kada atsirado?

Matai atsirado tada, kai žmogui prireikė matuoti aplinkos daiktus. Siūdami drabužius, statydami būstus, mūsų protėviai turėjo nustatyti jų dydį. Paprasčiausi ir vieni seniausių yra matai, susiję su žmogaus kūno dalimis: pėda, plaštaka, pirštais ir pan. Tačiau žmonės skirtingi, todėl matai nors patogūs, tačiau netikslūs.

Dabar vartojama metrinė (gr. metron – matas) vienetų sistema, kuri buvo sukurta ir įvesta Prancūzijoje XVIII amžiaus pabaigoje.

Plečiantis ekonominiams, prekybiniams, moksliniams ryšiams tarp valstybių ir miestų, matavimo vienetų įvairovė ėmė stabdyti pažangą. Todėl prireikė suvienodinti matavimo vienetus ir pavienių valstybių viduje, ir tarptautiniu mastu. Taip vienetai buvo pradėti sisteminti.

1 km = 1000 m = 100 000 cm = 1 000 000 mm1 t = 10 cnt = 1000 kg = 100 000 g = 100 000 000 mg1 amžius = 100 metų, 1 para = 24 h = 1 440 min

Elena Sutkutė, 2015 m.

O kas toliau?

Dabar


Comments

    There are no comments for this Glog.