Masaryk

In Glogpedia

by PletanekO
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Historical biographies
Grade:
8,9

Toggle fullscreen Print glog
Masaryk

This is where you would type some biographical information about your person.This is where you would type some biographical information about your person.This is where you would type some biographical information about your person.This is where you would type some biographical information about your person.This is where you would type some biographical information about your person.This is where you would type some biographical information about your person.This is where you would type some biographical information about your person.

Accomplishments

1850 - narozen v Hodoníně1878 - 1. cesta do Ameriky1886-88 - odhalení rukopisných padělků1899-1900 - Hilsneriáda (na straně Žida v antisemitském procesu)1914-17 - boj proti R-U a Německu1918 - v USA prosazuje vznik ČSR1918 - v USA prosazuje vznik ČSR, první prezident ČSR1935 - abdikace na úřad prezidenta1937 - umírá

This is the place to tell about some of the great things your person accomplished.This is the place to tell about some of the great things your person accomplished.This is the place to tell about some of the great things your person accomplished.

LEX MASARYK

T. G. Masaryk zasloužil se o stát.Výrok tento budiž na věčnou paměť vtesán do kamene v obou sněmovnách Národního shromáždění.

Výroky

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

T. G.Masaryk

Biography

Časová osa

Prezident osvoboditel


Comments

    There are no comments for this Glog.