Marko Marulic

In Glogpedia

by LjiljanaL
Last updated 4 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Marko Marulic

Najvažnije je Marulićevo hrvatsko djeloJudita(Libar Marka Marula Splićanina u kom se uzdarži istorija svete udovice Judit u versih harvacki složena... napisana 1501, prvo izdanje 1521), biblijsko-vergilijevski ep u 6 pjevanja (ukupno 2126 dvostruko rimovanih dvanaesteraca.Pjesničkom obradbom pripovijesti o hrabroj starozavjetnoj udovici želio je pokazati da se prijetećoj turskoj sili može odoljeti junaštvom i vjerom u Boga. Iako se vjerno držao biblijskoga predloška, ep je uobličio po poetičkim pravilima renesansne epske tvorbe, dok je u versifikaciji nasljedovao suvremene pjesnike svjetovne tematike ("začinjavci").

Biblijska poemaSuzananastala nakon Judite, manjeg je opsega (780 stihova) i pjesničkog dometa. Ostale hrvatske pjesme pretežno su nabožne i moralističke tematike (npr. Dobri nauci, Divici Mariji, Od uskarsa Isusova, dijaloška pjesma Utiha nesriće).Domoljubna i protuturska zauzetost snažno se očituju u Molitvi suprotiva Turkom i Tužen'ju grada Hjerozolima.

Marulić je po općem sudu najvažniji hrvatski pisac 15. i 16. st., nacionalni klasik, tvorac prvog epa na hrvatskom jeziku, ujedno i klasik kršćanske književnosti te humanist europskog formata.Stvarao je na trima jezicima: na hrvatskom, latinskom i talijanskom

Evangelistarium(Evanđelistar, 1480-1500?, prvo poznato izdanje 1516), najvažnije Marulićevo moralno-teološko djelo, rasprava je u sedam knjiga o praktičnoj kršćanskoj etici, zasnovana na obradbi triju bogoslovnih kreposti: vjere, nade i ljubavi, na što se, po Maruliću, može svesti čitava Biblija.

EpDavidias(Davidijada, 1506-1517?, prvo izdanje 1954), u četrnaest pjevanja s ukupno 6765 heksametara, opjevao je djela židovskoga kralja Davida, striktno se držeći Biblije, ali nasljedujući u jeziku, stilu i stihu rimske epske pjesnike.Djelo je koncipirano alegorijski - David predstavlja Krista a Šaul Židove koji ga progone. Na kraju je dodan ključ alegoreze: Alegorijsko tumačenje Davidijade.

MARKO MARULIĆMarul Marulus SpalatensisSplit 1450.-1524.

Potječe iz splitske plemićke obitelji, koja se hrvatski nazivala Pečenić (Pecinić, Picinić), a u 15. st. počela se nazivati Marulus ili De Marulis. Podaci o njegovu životu razmjerno su malobrojni i nepouzdani. Školovao se u Splitu i u Italiji (u Padovi?). Život je proveo u Splitu, obavljajući komunalne dužnosti egzaminatora, suca, izvršitelja oporuka. Zahvaljujući književnom radu postao je središnja osobnost splitskoga humanističkog kruga.

Na hrvatskom jeziku

Na latinskom jeziku


Comments

    There are no comments for this Glog.