Marija Jurić Zagorka

In Glogpedia

by leahelfrih99
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Marija Jurić Zagorka

Marija Jurić Zagorka

Pokrenula je i uređivala "Ženski list", prvi hrvatski časopis za žene. Potpora u književnosti i novinarskom radu bio joj je Josip Juraj Strossmayer, koji ju je nagovorio na pisanje romana.

Djetinjstvo je provela u Hrvatskomu zagorju, gdje je njezin otac posjedovao imanje Golubovec. Pučku je školu polazila u Varaždinu i Zagrebu. Tamo se isticala inteligencijom i nadarenošću.Udavala se dva puta. Prvi put na inzistiranje majke za čovjeka kojeg nije poznavala, mađarskoga željezničarskog činovnika Andriju Matraja, a drugi put za kolegu novinara Slavka Vodvaršku.

Marija Jurić Zagorka rođena je 2. ožujka 1873. u Negovcu kraj Vrbovca, a umrla je 29. studenog 1957. u Zagrebu.Bila je prva profesionalna novinarka i najčitanija hrvatska književnica. Borila se protiv društvene diskriminacije, mađarizacije i germanizacije te za prava žena.

POZNATA DJELA- Grička vještica - Kći Lotrščaka- Kneginja iz Petrinjske ulice- Evica Gupčeva- Republikanci- Plameni inkvizitori- Roblje- Mala revolucionarka- Nevina u ludnici- Kraljica Hrvatâ

Spomenik Mariji Jurić Zagorki u Zagrebu.

Mirogoj, arkade zaslužnih građana


Comments

    There are no comments for this Glog.