Marie Sklodowska-Curie

In Glogpedia

by olusia123
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Scientific Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Marie Sklodowska-Curie

Maria Skłodowska-Curie

Dzieciństwo

Życie w Paryżu

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Jej rodzeństwem byli: Zofia, Józef, Bronisława i Helena. W wieku 9 lat siostra Marii Zofia zmarła na tyfus, dwa lata później zmarła jej mama, która chorowała na gruźlicę. Od najmłodszych lat Maria wyróżniała się ogromną wiedzą.

W 1897 roku Maria i Pierre rozpoczeli badania naukowe z promieniami Becquerela. 18 lipca 1898 roku przedstawili dzieło naukowe, w którym donosili o odkryciu nowego pierwiastka nazwanego na cześć Polski - polon. Na kolejny sukces mażonkowie Curie nie musieli długo czekać. 26 grudnia 1898 roku wspólnie z Gustawem Bemontem donieśli o odkryciu kolejnego pierwistka chemicznego - radu. W1903 roku Maria i Pierre otrzymali wspólnie z Becquerelem Nagrodę Nobla z fizyki. Po śmierci męża w 1906 roku Maria oddała się w wir pracy. 7 listopada Szwedzka Akademia Nauk przyznała Marii drugą tym razem samodzielną Nagrodę Nobla z chemii. Została pierwszym człowiekiem wyrżnionm tą nagrodą dwukrotnie i pierwszą kobietą laueratką Nagrody w dziedzinie chemii.

W 1891 roku rozpoczęła studia w Paryżu. Jako przedmiot studiów wybrała matematykę i fizykę. Życie i czas dzieliła pomiędzy naukę, a teatrem. Po ukończonych studiach poznała skromnego naukowca Pierre'a Curie. 26 lipca 1895 roku zawarła z nim cywilny związek mażeński bez obrączek i księdza.

Sukcesy

Śmierć

W 1934 roku stan zdrowia Marii pogorszył się. Zaczęła tracić wzrok i słuch, miała wyskoą temperaturę i dreszcze. Wyjechałą do sanatorium, gdzie lekarze stwierdzili u niej złośliwą anemię. Zmarłą tam 4 lipca 1934 roku. Pogrzeb odbył się dwa dni później. Maria spoczęła obok Pierre'a w Sceaux. 20 kwietnia 1995 roku szczątki małżonków Curie zostały przeniesione do Pantenonu W Rzymie.


Comments

    There are no comments for this Glog.