Maddenin Tanecikli Yapisi

In Glogpedia

by esrayildz
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Maddenin Tanecikli Yapisi

GAZ• Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir.• Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır.• Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır.• Gazlar, uçucudur.Bulundukları ortama yayılır.

KATI• Katı hali, maddenin en düzenli halidir.• Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır.• Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.• Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır.

SIVI• Sıvılar, katılara göre daha düzensizdir.• Sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar, katılara göre biraz fazladır.• Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti, katılardakine göre daha azdır.• Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.

Maddenin Tanecikli Yapısı

Bir bardak su deyip geçme!

Su buharından oluşan bulut... yer yüzüne düşen yağmur.... ve kış aylarının medarı iftihari kar taneleri... her üç madde de aynı tanecik sayısı vardır. Neden üç farklı halinde üç farklı şekil ve hacimlere sahip olduğunu açıklayalım.

İşte bir bardak su... hem katı hem sıvı hem de gaz maddeye örnek teşkil eden bir resim ile karşı karşıyayız. Dikkat!

HADİ DENEYELİM

BULUTTAN BUZA


Comments

    There are no comments for this Glog.