Madame Bovary

In Glogpedia

by sudeunall
Last updated 7 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Book Reports
Grade:
11

Toggle fullscreen Print glog
Madame Bovary

12 Aralık 1821’de Fransa Rouen’de doğan gerçekçilik -realizm- akımını başlatan 1880'de bir inme sonucu yaşamını yitiren yazar.En ünlü romanı olan Madame Bovary 1856'da yayınlandığında, yazar ve yayıncı hakkında ahlaksızlığa teşvik suçundan dava açıldı. Madame Bovary bugün dünya edebiyatının temel taşlarından biridir. Gustave Flaubert Gerçekçilik akımını başlatan kişi olarak gösterilmektedir. Felsefede pozitivizm ne ise, sanat ve edebiyatta da realizm odur. Gerçekçiliğe, gerçeği olduğu gibi yansıtmak anlamı verilirse, gerçekçilik tüm çağları kapsar.

KONUSU

Madame Bovary ilk kez 1857 yılında basılmıştır. Yapıt, döneminde büyük yankılar uyandırmış, kitabın tümünün yayımlanması için Flaubert'in mahkemeye gitmesi gerekmiştir.

Kitap, iyi kalpli olmasına karşın sıradan bir doktor olan Charles Bovary'nin yüksek idealleri ve aşırı bir lüks tutkusu olan romantik karısı Emma Bovary'nin, yaşamının tekdüzeliğinden sıyrılmak için girdiği durumları ve yaşadığı çeşitli gayrimeşru aşk ilişkilerini konu alır.

ÖNEMİ

Romantizmin idealist yaklaşımına bir tepki olarak ortaya çıkan roman, realizm akımının ilk ve en önemli örneklerindendir.

“Eğer ıstıraplarımız birisine yarayabilseydi, bir fedakarlık yapmış olmak düşüncesiyle kendimizi teselli ederdik.”

KAYNAKÇA- http://tr.wikipedia.org/wiki/Madame_Bovary- youtube- www.cristinamello.com.br

MADAME BOVARY

GUSTAVE FLAUBERT

HAKKINDA

MADAMEBOVARY-1949


Comments

    There are no comments for this Glog.