Lucy aapmens

In Glogpedia

by Fredericict
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Archeology
Grade:
6

Toggle fullscreen Print glog
Lucy aapmens

Lucy

archeologen ontdekten

Lucy leefde de laatste teit in Hadar

De archeologen ontdekten samen de botten van Lucy ongeveer 3,2 miljoen jaar oud zijn. Zo wisten ze dat Lucy eerste mens op aarde is.

Een bewerkte steen lijkt op het eerste gezicht niet zo belangrijk, maar archeologen kunnen er veel info uit halen.Zo kunnen ze bv. aan de rand van de steen afleiden waarvoor hij diende. - om vlees te snijden. - om iets op te graven - om dierenhuiden te bewerken - om een ander werktuig te maken

De ontdekking van vuur. was in die tijd belangrijk lucy is de eerste mens die dat ondekt

Ze droegen nog geen kleren zie foto

History


Comments

    There are no comments for this Glog.