Lucius Annaeus Seneca

In Glogpedia

by NeokMaI
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Lucius Annaeus Seneca

Lucius Annaeus Seneca

Was een Romeins schrijver en stoïcijns filosoof, die een belangrijke positie in het Rome ten tijde van Keizer Nero bekleedde. Hij leefde van 4 jaar voor Chr. tot 65 jaar na Chr.

Time Line

4 vChr

De geboorte

Lucius Annaeus Seneca is geboren in Spanje (Cordova)als zoon van een rijk lid van de ridderstand (Seneca Maior), na de senatoren de belangrijkste Romeinse stand.

65 nChr

Gedwongen zelfmoord

Hij werd in Rome opgevoed en opegeleid en werd bekend als schrijver over retorica. Op ongeveer 30-jarige leeftijd werd hij advocaat en verdiende hij veel geld. Daarnaast deed hij aan letterkunde, filosofie en natuurwetenschappen Dat waren toen nog geen gescheiden onderzoeksgebieden.

62 nChr

Op aandringen van Messalina, de vrouw van keizer Claudius, werd hij in 41 door de keizer naar Corsica verbannen. Acht jaar later werd hij op verzoek van de tweede varouw van Claudius teruggeroepen en aangesteld tot leraar van haar zoon Nero, de latere keizer.

De verbanning

Seneca had eerst grote invloed op Nero, ook nog in de eerste jaren van zijn keizerschap. Nero toonde zijn dankbaarheid door zijn leermeester grote kapitalen te schenken, wat Seneca tot de rijkste man van zijn tijd maakte, op Nero zelf na. Maar geleidelijk had Seneca steeds minder invloed. In 62 vertrok hij en trok zich terug uit het openbare leven.

Lucius Annaeus Seneca

Het zoeken naar inwendige vrede en het vinden van geluk door zich door redelijk inzicht te onderwerpen aan de wetten van de kosmos met als einddoel onberoerd te zijn, een toestand van 'apatheia' te bereiken.

Stoa of Stoïsme

41 nChr

Uit publieke leven

49 nChr

Terug in Rome

In 65 werd hij gedwongen zelfmoord te plegen omdat hij verdacht werd van medeplichtigheid aan een samenzwering tegen Nero.


Comments

    There are no comments for this Glog.