Louis Proust

by 56a77d7bf197056a77d7c06f5a
Last updated 4 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Inventors and Inventions

Toggle fullscreen Print glog
Louis Proust

CHEMIST

This is Joseph Louis Proust

1. Proust publiceerde zijn bevindingen van de wet van constante massaverhouding in 1794 in een paper. De wet werd echter niet geaccepteerd tot 1812, wanneer de Zweedse chemist Jöns Jacob Berzelius hem accepteerde en eerde.2.Het mineraal Proustiet (Ag3AsS3) werd als eerbetoon vernoemd naar Louis Proust. 3.Proust was de eerste wetenschapper die dacht dat chemische verbindingen werden gevormd in bepaalde proporties.

3 FACTS ABOUT...

Wet van de constante massaverhouding:Wanneer 2 of meer reagentia met elkaar reageren, gebeurt dat steeds in een vaste massaverhouding. In een andere stofverhouding zal minstens één van de reagentia overblijven. Deze stof is in overmaat aanwezig. Het reagens dat het minst aanwezig is, is de limiterende reagens. Dit is de wet van Proust of de wet van de constante massaverhoudingen. Veralgemeend: alle samengestelde stoffen zijn opgebouwd volgens vaste elementaire verbindingen. Een chemicus met de naam Berthollet wou deze wet niet aanvaarden. Hij stelde dat de elementen in verschillende verhoudingen een samengestelde stof kunnen vormen. Uiteindelijk kon Proust toch zijn wet bewijzen. Hij bestudeerde namelijk kopercarbonaat , beide tinoxiden en beide ijzersulfiden. Hij deed dit door het maken van kunstmatige kopercarbonaat en te vergelijken met natuurlijke kopercarbonaat. Hiermee toonde hij aan dat ze elk dezelfde verhouding van de gewichten tussen de drie betrokken (Cu, C, O) elementen hadden. Tussen de twee typen van de andere verbindingen, bleek dat er geen tussenverbindingen bestonden. Later bleek dat er echter uitzonderingen zijn op de Wet van Proust. Een hele klasse van stoffen die niet deze regel blijken te volgen. De verbindingen worden niet-stoichiometrische verbindingen of Berthollide genoemd (naar Berthollet genoemd). De verhouding van de elementen in de verbinding kan variëren binnen bepaalde grenzen, zoals in het voorbeeld van ijzeroxide. De ideale formule FeO, maar door kristallografische leegstand wordt deze teruggebracht tot ongeveer Fe0.95O.Een leerlingenproef hierover kan je vinden in het bijgevoegd bestand als je op de paperclip klikt.

In 1808 werd Louis Proust beroemd doordat hij in het koninklijke laboratorium van Karel III erin slaagde suiker uit druivensap af te zonderen. Deze suiker kennen wij tot op de dag van vandaag als druivensuiker. Zijn grootste succes kwam pas tot stand in 1794, namelijk ‘de wet van de constante samenstelling’ of ‘de wet van Proust’. Deze kunnen we nu terug vinden in het atoommodel van John Dalton. De wet en de atoomtheorie pasten wonderwel, metProusts vaste verhoudingen, die in feite overeenkomen met een constant aantalatomen, nodig om moleculen te vormen. Deze wet wordt nog altijd gezien als een van de hoekstenen van de stoichiometrie.

LASTING IMPACT

26 / 09 /1754 - 05 / 07 /1826Joseph L. Proust (Frankrijk) werd geboren als zoon van een apotheker.Hij studeerde in Parijs en werd hoofdapotheker van het Salpetriereziekenhuis.Na een akkoord tussen Lodewijk XVI en Carlos III van Spanje, ging Proust naarSegovia en naar de universiteit van Salamanca, waar hij scheikunde onderwees.Toen Napoleon Spanje binnenviel, verbrandden soldaten Proust zijn laboratoriumen dwongen hem naar Frankrijk terug te gaan. Enkele jaren moest hij in armoedeleven, maar Louis XVIII kende hem een pensioen toe. Op 5 juli 1826 stierf hij in Parijs.

BIOGRAPHY:

BIGGESTSUCCESS


Comments

    There are no comments for this Glog.