Logički sklopovi

In Glogpedia

by luxon
Last updated 3 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics
Grade:
8

Toggle fullscreen Print glog
Logički sklopovi

LOGIČKI SKLOPOVI

Logički sklop I obavlja logičku operaciju I (povezivanje, konjukcija). Sklop može imati 2 ili više ulaza. Na izlazu daje stanje 1 samo ako su svi ulazi u stanju 1. Ako je na bilo kojem ulazu sklopa logičko stanje 0, tada je i na izlazu stanje 0.

Logički sklop ILI obavlja logičku operaciju ILI (rastavljanje, disjunkcija). Sklop može imati 2 ili više ulaza. Na izlazu daje stanje 1 ako je na bilo kojem ulazu stanje 1. Na izlazu je 0 samo onda kada su svi ulazi u stanju 0. Sklop ovakvih svojstava također je moguće izvesti spojem otpornika i dioda.

Logički sklop NI obavlja logičku operaciju NI (naziva se još i Shaefferova funkcija). Sklop može imati 2 ili više ulaza. Na izlazu daje stanje 1 ako je na bilo kojem ulazu stanje 0. Kada je na svim ulazima stanje 1, tada je na izlazu stanje 0.

Logički sklop NE, odnosno invertor obavlja logičku operaciju NE (negacija, inverzija, komplementiranje). Sklop ima jedan ulaz i jedan izlaz. Na izlazu daje stanje suprotno stanju ulaza. Kad je na ulazu stanje 1, na izlazu je stanje 0 i obrnuto.


Comments

    There are no comments for this Glog.