LIQUES

In Glogpedia

by Anillampl
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Botany
Grade:
5

Toggle fullscreen Print glog
LIQUES

Liques

Encóntranse ó noso redor, en muros, en tellados, árbores, construccións. Os liques son asociacións simbióticas entre fungos e algas. A alga aporta a súa capacidade de elaborar alimento (fotosíntesis) mientras o fungo proporciona a humidade e protección contra a radiación solar. A relación que establecen estes individuos é unha simbiose, é decir, unha relación onde os dous obteñen un beneficio con esa asociación.A maioría son terrestres pero hainos tamén acuáticos. Os liques pódense clasificar, atendiendo ó lugar onde viven: Liques crustáceos: viven sobre rochas, pegados ó substrato. Liques foliosos: viven sobre pólas ou rochas, con aspecto de pequenas follas. Liques fruticulosos: viven sobre pólas, con aspecto de pequenas arboriñas.Os liques utilizáronse desde antigo con distintos fins: alimento, obter antibióticos, vitamina C e colorantes, para extraer esencias e perfumes e como indicadores da contaminación, xa que non se desenvolven en zonas contaminadas.

Vídeo

Vídeo


Comments

    There are no comments for this Glog.