Lipids trabajo 3

In Glogpedia

by SAAIRA
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecology

Toggle fullscreen Print glog
Lipids trabajo 3

Els lípids compleixen funcions diverses en els organismes vivents; entre elles la reserva d’energia, la funció estructural, la reguladora d’energia, la transportadora i la funció biocatalizadora

LÍPIDS

DEFINICIÓ

?

?

AINHOA, FRANCESC I GERARD

Els lípids son biomolècules insolubles en aigua que presenten solubilitat elevada en dissolvents orgànics, como el cloroform

Greixos, Ceres , Esterols: colesterolVitamines liposolubles, Monoglicèrids, Diglicèrids, Triglicèrids i Fosfolípids

-No tenen cap grup funcional propi.-Constitueixen un ampli grup de molècules que es presenten a la natura.-Es poden definir com petites molècules hidrofòbiques o amfifíliques.-Es poden dividir dins 8 categories.-Els lípids també comprenen molècules com els àcids grassos i els seus derivats.

MOLÈCULES DESTACADES

ESTRUCTURA

CARACTERÍSTIQUES

FUNCIONS

Es poden consumir per amb prudencia


Comments

    There are no comments for this Glog.