Lino board

by sunrise651
Last updated 3 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Training/PD

Toggle fullscreen Print glog
Lino board

.

Сайт:

http://en.linoit.com/

Използвамеинструмент linoit за:

1.Създаване на онлайн учебно съдържание от учители и ученици - онлайн информационни табла 2.Селектиране и подреждане на учебни материали, създаване на персонализирано учебно съдържание от учениците.3. Възможност за сътрудничество и обратна връзка4. Учебен дизайн - сайтове, уики, блогове

Урок 2

.

.

.

.

.

Как да си направим лино дъска и как да я ползваме с нашите ученици.

1. Създаване, настройки, навигация.Стикери.2. Лино дъска - поставяне на картинка (файл)3. Добавяне на значка (стимулиране)4. Добавяне на други файлове - видео и аудио файлове, документи5. Примерни мои дъски

1. Коментирайте НА ТАЗИ ДЪСКА за какво бихте могли да използвате линодъската в своята класна стая и как.2. Направете си собствена линодъска. Позволете на другите да постват на нея. Споделете линк към нея, моля!

От моя блог

Как аз използвам дъската

Vocaroo

Флашкарти на 7ми клас

Индивидуална работа

Четене 2ри клас

Проект (eTwinning)

Методисти5ОУ


Comments

    There are no comments for this Glog.