Lichtbreking - opgave1

In Glogpedia

by Nathan2791
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics
Grade:
9

Toggle fullscreen Print glog
Lichtbreking - opgave1

De overgang van stof a naar stof b verloopt volgens een constante brekingsindex die afhankelijk is van de aard van de stoffen en die gegeven wordt door de formule:...........

De stralengang is omkeerbaar:.............

Als het licht overgaat van een stof naar een andere stof, verandert het licht aan het scheidingsoppervlak van richting. We noemen dat verschijnsel lichtbreking.Een lichtstraal die loodrecht invalt op het scheidingsoppervlak tussen twee stoffen loopt echter ongebroken voort. Verloopt de breking naar de normaal toe, dan zeg je dat de tweede middenstof optisch dichter is dan de eerste. Verloopt de breking van de normaal weg, dan is de tweede middenstof optisch ijler dan de eerste.

Huistaak

Lichtbreking

Inspiratie

Stappenplan

Wet van Snellius

Scheidingsoppervlak ....... Invalspunt ....... Gebroken straal ....... Invallende straal .......Invalshoek ....... Brekingshoek .......Normaal .......

s


Comments

    There are no comments for this Glog.