Lesman Bolesław

by maranocna
Last updated 1 year ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Poetry

Toggle fullscreen Print glog
Lesman Bolesław

22.01.1877- 05.11.1937

Polski poeta i prozaik żydowskiego pochodzenia, czołowy przedstawiciel literatury dwudziestolecia międzywojennego, krytyk literacki.Uznany za najbardziej nowatorską, najoryginalniejszą i najbardziej skrajną indywidualność twórczą literatury polskiej XX wieku.Twórca nowego typu ballady. Autor baśni pisanych prozą oraz erotyków

-BOLESŁAW LEŚMAN-

BOLESŁAW LESMAN

Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,ale w innym sadzie, w innym lesie -może by inaczej zaszumiał nam laswydłużony mgłami na bezkresie....może innych kwiatów wśród zieleni bruzdjęłyby się dłonie dreszczem czynne -może by upadły z niedomyślnych ustjakieś inne słowa - jakieś inne....może by i słońce zniewoliło nasdo spłynięcia duchem w róż kaskadzie,gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,ale w innym lesie, w innym sadzie....


Comments

    There are no comments for this Glog.