Les roques sedimentáries

In Glogpedia

by ihoms
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Geostudies

Toggle fullscreen Print glog
Les roques sedimentáries

Les roques sedimentàries

Són les roques formades per la unió de partícules soltes, anomenades sediments, que s'acumulen als fons de les valls, dels mars i dels oceans.

Què són?

Detrítiques,Químiques Bioquímiques Orgàniques Guix

Classificació segons el seu origen:

DETRÍTIQUES

QUÍMIQUES

CONGLOMERAT

ARGILA

SAL

TRAVERTÍ

QUÍMIQUES

CARBÓ

PETROLI

BIOQUÍMIQUES

CALCÀRIA

PISSARRA


Comments

    There are no comments for this Glog.