Les rogues magmatigues

In Glogpedia

by roquesmagmatiques
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Earth History

Toggle fullscreen Print glog
Les rogues magmatigues

Les roques magmàtiques

Roques IntrusivesLes roques intrusives són formades per magma que no arriba a la siperfície, i queda retingut a l'interior de la Terra.Algunes roques intrusives cristal.litzen, en grans masses rocoses a qilòmetres de profunditat de l'escorça Terrestre: són (bàtotils). Altres roques intrusives formen primes a menys prufunditat de l'escorça Terrestre, els(sills)i (dics)

Roques volcàniquesLes roques volcàniques esformen a partir de les laves dels volcans que es refreden ràpidament en la superfícia terrestre.Es presenten sovint en forma de capes reletivament primes situades en la superfícia de la Terra.

CARECTARISTIQUESSegons com sigui el procés de cristal·lització les roques tindran textures diferents. Podrà ser granuda quan tota la roca està cristal·litzada amb cristalls més o menys iguals de volum i visibles a simple vista. Aquest és el cas per exemple de la sienita.

Les roques magmàtiques o ígnies es formen quan els magmes, masses de roques foses que s'originen en l'interior de la terra, es reprenden i se solidifiquen.

CARECTERISTIQUESQuan la textura no ens permet distingir els cristalls a ull nu es diu que són roques amb textura afanítica, que s’han refredat molt ràpidament, com és el cas de l’obsidiana.

CARECTARISTIQUES Finalment hi ha roques amb una textura que és la combinació de les , que s’anomena textura porfírica, amb cristalls molt visibles i zones amb cristalls molt petits que només es veuen amb microscopi. És el cas del basalt.

CLASIFICACIÓ

Sienita

Obsidiana

Basalt

Petit dic a Baranoff, Alaska

(andesita) Secuencia de lavas andesiticas en Stewart Peak, Colorado

VIDEOhttps://youtu.be/ydPvpc0SL2w


Comments

    There are no comments for this Glog.