Les màquines en el temps

In Glogpedia

by lluisimarc99
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Inventors and Inventions

Toggle fullscreen Print glog
Les màquines en el temps

LES MÀQUINES EN EL TEMPS

Linea Temporal

3500 a.c.

Aparició de la roda

Màquines simples: - La palanca - El pla inclinat - La corriola o politja - El torn - La falca, cuny o tascó. - El caragol (enginyeria)

El Cargol d'Arquimedes també anomenat cargol sense fi pel seu circuit en infinit, o cargol hidràulic, és una màquina utilitzada per l'elevació d'aigua, farina o cereals. S'atibueix, comunament, a Arquimedes la seva invenció feta en ocasió d'una visita a Egipte

Un inductor és un component electrònic passiu dels circuits elèctrics que, a causa del fenomen de l'autoinducció, emmagatzema energia en forma de camp magnètic creat pel pas del corrent elèctric. Aquest component també acostuma a rebre els noms de bobina o inductància

és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica

El motor d'explosió és un tipus de motor de combustió interna que utilitza l'explosió d'un combustible, provocada mitjançant una espurna, per expandir un gas i empènyer així un pistó que transmetrà l'energia. N'hi ha de dos i de quatre temps.

Una roda és un dispositiu en forma disc o torus. La seva operació fonamental és transmetre el moviment lineal en moviment angular. És una de les primeres i més simples màquines.

s.III a.c.

Caragol d'Arquimedes

S. XVIII

Màquina de vapor

1876

1891

Motor d'explosió

Bobina de Tesla

a 1921 Nikola Tesla va rebre el premi Nobel de física per ser un dels més prolífics inventors del s.XIX-XX

Una màquina és un conjunt de peces, que està capacitada per transformar l'energia.


Comments

    There are no comments for this Glog.