Les girafes no saben ballar

In Glogpedia

by mariavillegasrojas
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Book Reports

Toggle fullscreen Print glog
Les girafes no saben ballar

Títol: Anticipador del conflicte desencadenant. A més, és atractiu si s'observa junt amb la imatge.S’afavoreix la modulació de diverses veus, ja que tenim un narrador però també la intervenció d’alguns personatges mitjançant petits diàlegs, els quals, a més, faciliten la comprensió. Els protagonistes, són animals humanitzats. El narrdaor és extern.Hi ha gran riquesa en relació als recursos lingüístics: el lèxic és ric i variat i inclou rimes i algunes frases fetes.

L’estructura i la seqüència són simples, a més comencen de manera ascendent per acabar de manera descendent. El final és coherent amb la història i és l’element en el qual es centra el missatge moral -“valorar-se a un mateix”-, ja que aquest és un final positiu. La tipografia és adequada, el text varia la seva forma en funció de les accions que es van succeint.

Les Il·lustracions es poden veure amb una mirada única, ocupen una doble plana.Les imatges tenen relació amb el text i són adequades tant pel que fa al color, l‘estil i la tècnica.La imatge complementa el text, accentua allò que podem llegir.A més, ajuda asituar al lector en el context (paisatges en consonància amb la selva).

Asseguts a la catifa, desprès que la mestra hagi explicat el conte.Parlarem sobre si agrada, si ens ha sorprès alguna cosa o si es repeteixen coses, entre d'altres.Seguidament, la mestra, incitarà a parlar sobre les paraules del text que sonen igual, és a dir que tenen una rima.

Comentar la història: Ajuda a saber argumentar les opinions. A més aporta seguretat i importància a les diverses intervencions, és a dir, facilita l’expressió sense por. El conte també servirà com a precedent per poder parlar del concepte “rima”.Passat un temps i quan el concepte hagi sigut incorporat de manera satisfactòria, el conte ajudarà com a introducció vers una nova modalitat literària: els poemes.

Aquesta és la història d’en Gerard, una girafa que viu a l’Àfrica. Allà cada any celebren el ball de la selva. Ell sempre que havia de ballar se sentia aclaparat, fins que gràcies a un bon amic descobreix que també pot tenir el seu lloc al ball de la selva.

Personatges humanitzats faciliten la identificació.Inspira una connexió empàtica amb el lector.Inclou petits diàlegs.Seqüències organitzades. Ajuda en la construcció d'esquemes interpretatius: serveix com a introducció a una interpretació més exhaustiva , ja que ofereix el fet de poder vivenciar-ho i adquirir altres maneres d’afrontar les coses.

Andreae, G. i Perker-Rees, G.(2001) Les girafes no saben ballar. Barcelona: Montena.

Argument i Bibliografia

Proposta de treball

Aspectes i qualitat literària

Adequació al lector (P3)


Comments

    There are no comments for this Glog.