Les Centrals Nuclears

In Glogpedia

by loquendero21
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment

Toggle fullscreen Print glog
Les Centrals Nuclears

Què és una central nuclear?

Una central nuclear o planta nuclear és una instal·lació industrial empleada per a la generació d'energia elèctrica a partir d'energia nuclear.

PARTS D'UNA CENTRAL NUCLEAR

Existeixen dos processos nuclears dels que es pot obtenir energia:La fissió i la fusió de l'àtom.La fissió nuclear consisteix a dividir átomos.Para això es requereixen àtoms pesants com l'urani , ja que són més fàcils de dividir.El urani és un material radioactiu inestable.Cuando els neutrons d'un àtom d'urani surten disparats , xoquen amb els neutrons veïns, que al seu torn producte de la col·lisió surten disparats i xoquen amb els seus altres veïns i es produeix la famosa reacció en cadena.

L'ENERGIA NUCLEAR

Aquesta formada per: -Un edifici de contenció,que conté el nucli del reactor. -Una sala de turbines,on es realitza la transformació de l'energia en energia elèctrica. -Torre de refrigeració:on es refreda l'aigua que s'utilitza en el procés. -Sempre prop del mar,d'un riu o un llac: utilitzat per refredar el sismema de refrigeració del reactor.

AVANTATGES

INCONVENIENTS

- Aquestes centrals produeixen molta energia elèctrica.- No contaminen directament a l'atmosfera.- No depenen dels combustibles fòssils.

- Aquestes centrals produeixen residus tòxics i radioactius que poden causar malalties.- Danya al medi ambient a causa de les partícules radioactives dels residus.- L'emmagatzematge de residus radioactius és un gran problema.

Les Centrals Nuclears


Comments

    There are no comments for this Glog.