Les avanguardes catalanes

In Glogpedia

by grupmolon
Last updated 7 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature

Toggle fullscreen Print glog
Les avanguardes catalanes

FUTURISMEEl futurisme és un dels primers moviments de l'avantguarda artística. Procedeix del cubisme i és el primer moviment artístic que s'organitza com a tal, es reconeix i es defineix amb un manifest. Així, es considera que s'inicia quan, el 20 de febrer de 1909, el poeta Filippo Tommaso Marinetti va publicar el Manifest del Futurisme al diari Le Figaro de París. El futurisme va ser anomenat així per la seva intenció de trencar absolutament amb tota la història de l'art passada. Rebutjava l'estètica tradicional i s'interessava per la vida contemporània, la innovació i les darreres tecnologies. Els temes dominants van ser la màquina i el moviment. Per a expressar el moviment, repeteixen la mateixa imatge, com si fos una seqüència fílmica, i això ho van anomenar "simultaneisme".Valorava la poesia, l'escàndol, l'audàcia, la velocitat, les noves tecnologies i el canvi revolucionari; i també el masclisme, el nacionalisme, la guerra del guerrer. Es caracteritzava entre d'altres coses per l'exaltació de la sensualitat, l'adoració a la tecnologia i la màquina, el retrar de la realitat en moviment i l'expressió plàstica en totes les arts, inlcoent les escèniques i la literatura, per exemple en la disposició en que s'escriu i les tipografies. No pocs futuristes van simpatitzar amb el feixisme.Els escriptors futuristes atacaren les influències romàntiques i les simbolistes que encara eren vigents en determinades expressions literàries. Apel•laven a l'instint pur, a les passions elementals i a la irresponsabilitat.Pel que fa a l'estil, és característic el vers lliure, l'associació lliure de paraules, la supressió de majúscules, dels adjectius, dels adverbis, dels signes de puntuació, del verb conjugar i donaven especial importància a la disposició tipogràfica.Els representants catalans més destacats són Joaquim Folguera, Sebastià Sánchez-Juan i Joan Salvat-Papasseit. Cal citar el Manifest Groc, signat per Salvador Dalí, Sebastià Gasch i Lluís Montanyà, de clares arrels Futuristes, però molt més tardà (1928).Manifest:http://ca.wikipedia.org/wiki/Manifest_del_Futurisme

Les Avantguardes catalanes

Moviments literaris a Catalunya

CUBISMEEl Cubisme fou un moviment pictòric en primer moment (1907), creat i desenvolupat per Picasso. Més tard aparegué el Cubisme en la literatura, iniciat pel poeta francès Guillaume Apollinaire. Aquesta literatura tractava doncs, igual que en la pintura (descomposar les imatges en el llenç), en barrejar conceptes, imatges... El cal·ligrama fou la forma artística mitjançant el qual, els poetes i literaris del moment s'expressaven. Es tractava de representar una obra literària mitjançant l’un dibuix relacionat amb la temàtica d’aquest. El referent més important de la literatura cubista catalana fou Joan Salvat Papasseit. Joan Salvat Papasseit, neix a Barcelona l’any 1984. Des de jove, s’interessa per la lectura i el món literari. L’any 1914, s’afilia a la “Joventud Socialista”, on comencen les seves primeres publicacions reivindicants i anarquistes. El seu estil cubista, no serà percebut fins que entri en contacte amb ell, l’any 1916, quan coneix al pintor Torres-Garcia i a l’artista uruguaià Rafael Barradas i entra en contactre amb les avantguardes.L’any 1917, comença a escriure per al Cubisme, amb la publicació del primer número de la revista “Un enemic del poble”, on vol difondre el Futurisme i el Cubisme.L’any 1919 publica el seu primer llibre, “Poemes en ondes hertzianes”, i dos anys després, el segón, “L’irriador del port i les gavines”.Papasseit viu en un mal moment, li han detectat tuberculosi i no se’n desfarà d’ella fins el 1924, any de la seva mort.

1913

SURREALISMEEl surrealisme es un moviment que va néixer al 1924 a partir del manifest surrealista d'André Breton, a França. L’objectiu de l’artista és l’alliberament la ment i crear a partir de les facultats imaginatives de l’inconscient. Volien allò “sur-real” per sobre de la realitat. El surrealisme com a concepte és molt semblant al dadaisme, del qual va seguir alguns conceptes. En el terreny literari el surrealisme va suposar una revolució de nou llenguatge i noves tècniques de composició. En la poesia es va prescindir de la mètrica per donar pas a l’expressió poètica narrada pel subconscient. No hi havia un sol tema representatiu, i cada autor buscava la seva pròpia font d’inspiració. Durant l’època es va enriquir molt el lèxic de la llengua Catalana i es van afegir figures retòriques per enriquir la llengua.

DADAISMEÉs un moviment intel·lectual, literari i estètic d'avantguarda, del 1916 al 1925, sorgeix a Zuric. El nom molts diuen que va ser donat a l’atzar, sense cap sentit així com el moviment, tot sorgeix de la paraula dadà.El context és de guerra Mundial i molts artistes van cap a Suïssa escapant de tot, al 1915 un grup d’artistes internacionals es reuneixen al Cabaret Voltaire de Zuric on van irritar al poble amb concerts, textos absurds, poesies… Aquest artistes volen protestar contra la ignorància dels éssers humans, tot fent despietadament a l’absurd totes les normes de tots els moviments anteriors i fent obres que no tenien res a veure amb el que era l’art per casi tothom.El dadaisme a Catalunya va estar molt present sobretot per un grup d’artistes d’avantguarda que hi havien a Barcelona i Josep Dalmau que havien arribant a Barcelona fugint de la Primera Guerra Mundial. Cal destacar també a Francis Picabia que va funda la revista 391 que promovia la nova tendència. Aquesta revista i moviment va influir en Josep M. Junoy, Joan Miró i J.V. Foix.

1950

Català

1950

1924

1916


Comments

    There are no comments for this Glog.