Les aplicacions dels minerals

In Glogpedia

by alumnat1c
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
Les aplicacions dels minerals

Les aplicacions dels minerals

Calcita

Platí

Aplicació dels minerals a la vida quotidianaCalcita: S'utillitza per desincrustar la brutícia, respan-la, etc.L'halita: És un mineral imprescindible en la nostra dieta i en la de moltsaltres éssers vius (és un tipus de sal).Caolí i calcita: Es fan servir per fer mes gruixiut el paper i el cartró. Plata, l'or i el platí: Es fan servir per la joieria

Caolí

Halita

Marçal Bosch, Gerard Busquets,Iñaki Muñozi Eloi Colprim

Or

Plata

Jaciments de minerals de CatalunyaMina de Cardona: mina de sal.Mina de súria: mina de sal.Esterquel d' Aragó: mina de carbó

Mina de Cardona

Mina de Súria


Comments

    There are no comments for this Glog.