LES APLICACIONS DE LES ROQUES

In Glogpedia

by npl123
Last updated 4 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Geostudies

Toggle fullscreen Print glog
LES APLICACIONS DE LES ROQUES

El fracking s'utilitza per extraure el gas que es trobe en les roques de tipus pissarra.

LES APLICACIONS DE LES ROQUES

A L'ESCOLA-Talc-Guix-Sal-Grafit, que es troba en el llapis.JOIERIA-Diamants-Or-Plata-Coure-Rubi-Esmeralda

CONSTRUCCIÓ-Sorra-Granit-MarbrePARETS , SOSTRES I AL TERRA DE LES CASES- Calcària -Pissarra-Granit -Marbre

IMATGES

Què és el fracking?

Classificació algunes roques emprades en la construcció

carbó: El carbó és una roca sedimentària d'origen orgànic, de color negre o marró fosc. Es fa servir principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic gràcies al fet que té un contingut majoritari de carboni. Petroli: El petroli és una barreja complexa no homogènia d'hidrocarburs. Els petrolis es difereixen molt entre si, poden ser des de groguencs i líquids a negres i viscosos.

Roques usades coma combustibles fòssils

Roques emprades en la construcció

Your text hereDIAMANTRUBI

Roques sedimentàriesArgila: Construïda per argila compactada. Pot presentar colors diferents. Quant es mulla fa olor de terra humida.Roques ígniesGranit: Format per quars, feldspat i mica, que pot ser blanca i negre. És la roca més abundant a l'escorça continental.

Roques MetamòrfiquesPissarra: Se sepata bé en làmines fines. Té colors variats, tot i que el més habitual és el negre. La seva superfície té una lleugera lluïssor per la presència de cristalls de mica molt menuts.Marbres: Es forma pel metamorfisme de roques calcàries. Té colors variats i pot presentar vetes de diferents tonalitats. Quant s'hi aboca un àcid, com el vinagre o àcid clorhidric, reacciona fent un bombolleig de CO2.


Comments

    There are no comments for this Glog.