Leonardo

by fizicarka
Last updated 8 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic
Grade:
8

Toggle fullscreen Print glog
Leonardo

Leonardo je jako poznat zahvaljujući svojim slikama "Tajna večera" i "Mona Liza". Kao svoj arhitektonski rad Leonardo je prezentirao model „idealnog grada“ za Ludovika Sforca, ali je samo malo njegovih arhitektonskih radova ugledalo svetlost dana. U astronomiji Leonardo je verovao da sunce i mesec kruže oko zemlje kao i da je mesec pokriven vodom i kao takav odbija svetlost i ako je otkrio uticaje meseca na plimu i oseku. Leonardo je učestvovao u seciranju i to je omogućilo izradu mnogih anatomskih crteža i planirao je velike radove ljudske i upoređivačke anatomije.

Leonardo di ser Pietro da Vinči poznat kao Leonardo da Vinči (15. april 1452 — 2. maj 1519) je bio italijanski renesansni arhitekta, pronalazač, inženjer, vajar i slikar. Poznat je po svojim remek-delima, kao što su „Tajna večera“ i Mona Liza, a njegovi izumi se danas koriste u modernoj tehnologiji, iako nisu primenjivani u njegovo doba. Pomogao je razvoju anatomije, astronomije, i građevinarstva. Leonardo je bio fasciniran letenjem i stvorio je nekoliko mašina za letenje.

Leonardo da Vinči

Slikarstvo, astronomija, vajarstvo, anatomija i arhitektura :


Comments

    There are no comments for this Glog.