Leonardo da Vinci

In Glogpedia

by 56c2caccb1b5656c2caccbb089
Last updated 5 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Artist Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Leonardo da Vinci

Leonardo Da Vinci

Stw0rzył najsłynniejszy portret kobiecy MONA LISA oraz wiele wspaniałych obrazów, rzeźb, szkiców i rysunków renesansu

Leonardo Da Vinci (1452-1519)był uczonym , architektem, filozofem -oraz-przede wszystkim malarzem i rzeźbiarzem

MONA LISA

Leonardo pasjonował się budową anatomiczną człowieka. Wykonał wiele szkiców przedstawiających budowę człowieka

Innymi sławnymi dziełami tego artysty były Dama z łasiczką, Madonna wśród skał, Ostania wieczerza i swój Autoportret


Comments

    There are no comments for this Glog.