Next-Gen

lenka sz a její pokusy

by lenkasz
Last updated 8 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
lenka sz a její pokusy

Snažím se udělat úlohu, trpím a trápím se

Dokážu to???

Hezká kapka.Začínám si věřit, že to dokážu.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.