Legiony Piłsudskiego

In Glogpedia

by natalia2777
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history
Grade:
12

Toggle fullscreen Print glog
Legiony Piłsudskiego

Większym zawiązkiem Wojska Polskiego niepodległej Rzeczypospolitej były Legiony Polskie. Stworzył je w 1914 brygadier Józef Piłsudski. Kadrą tych formacji byli członkowie konspiracyjnych stowarzyszeń wojskowych.

Polskie oddziały wojskowe, którym początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona 3 sierpnia 1914 roku w Krakowie z inicjawywy Józefa Piłsudskiego .

Broń

Podstawowym rodzajem broni była piechota zorganizowana w 30 dywizji, w tym dwie dywizje górskie. Każda dywizja na stopie pokojowej liczyła 3 pułki piechoty i pułk artylerii polowej.Drugim rodzajem broni była jazda. Po zakończeniu działań wojennych Polska posiadała 40 pułków jazdy, w tym: 27 pułków ułanów, 3 pułki szwoleżerów i 10 pułków strzelców konnych oraz 10 dywizjonów artylerii konnej. Pułki ułanów i szwoleżerów oraz dywizjony artylerii konnej zorganizowane zostały w dziesięć samodzielnych brygad jazdy. Pułki strzelców konnych podporządkowane były dowódcom okręgów korpusów. Każdy z nich składał się z trzech szwadronów kawalerii i szwadronu karabinów maszynowych.

Marszałek na przyjęciach i rautach pojawiał się zwykle na krótko, a w dodatku zupełnie nie był zainteresowany ich wyszukaną częścią kulinarną. „Zadawalała go najskromniejsza kuchnia, ale jadł tylko to co lubił”.Niestety nasi żołnierze jadali bardzo skromnie , a naprawdę najeść sięmogli jedynie od czasu do czasu na różnego rodzaju uroczystościach .

Legiony Piłsudskiego

Jedzenie

Tak wyglądały mundury

Bóg , Honor , Ojczyzna


Comments

    There are no comments for this Glog.