L'educació

In Glogpedia

by KarlaGi1
Last updated 7 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
School Wiki/Webpage

Toggle fullscreen Print glog
L'educació

ÉS...

?

?

L'educació és...

És...

És...

La eina per la qual desenvolupem la capacitat intel·lectual, moral i afectiva.

Important que la educació no es quedi limitada a un centre d'educació formal, ja que la educació es pot adquirir a casa i a l'entorn, és de vital importància que hi hagi un equilibri entre els components

L'educació és un procés que s'ha de desenvolupar durant tota la vida ja que és important desenvolupar i adquirir nous coneixements, noves tendències i noves estratègies per tal d'oferir una bona educació i un bon desenvolupament cognitiu.


Comments

    There are no comments for this Glog.