L'ecosistema terrestre

In Glogpedia

by s6vkg9cm7
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecosystems

Toggle fullscreen Print glog
L'ecosistema terrestre

l 'ecosistema terrestre :

Un ecosistema es un conjunt d'essers vius que habiten en un lloc,on es relacionen els uns amb altres, i el medi fisic en que viuen. En aquest cas es un ecosistema terrestre.

Hi ha dod tipus d'ecosistrema ,acuatic i terrestre .

Un ecosistema terrestre son aquells que es troben en terra :per tant ,els essers vius hi estan voltats d'aire .Els factors del medi fisic mes inportants en aquest medis son la temperatura ...

Cada esser viu te unes nessesitats concretes i habita al lloc on pot soportar-les .Es diu que els esasers vius estan adaptats al medi en que habiten .

Tots els individus d'una especieque habiten en un ecosistema formen una poblacio .

individu

poblacio

maya y alejandra


Comments

    There are no comments for this Glog.