L'avantguardisme a Catalunya

In Glogpedia

by indicarb
Last updated 7 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Graphic Arts

Toggle fullscreen Print glog
L'avantguardisme a Catalunya

El cubisme artístic va començar al 1907 però el literari al 1913 amb Guillaume Apollinaire.La literatura cubista es caracteritza pels versos lliures, la fragmentacio del text, barrejat amb imatges. La forma per excel·lencia es el cal·ligrama.

Avantguardes literàries

A principis del segle XX sorgeixen nous corrents artístics anomenats avantguardes el desig de les quals es trencar amb la tradició i experimentar noves formes d'art.

El cubisme artístic va començar al 1907 amb una exposició de Cézanne de la qual van sortir els dos primers artistes cubistes (Picasso i Braque), l'objectiu dels quals era representar el món descomposat en volums.

1914

Cal·ligrama de Josep Maria Junoy en honor a un pilot francès mort durant la Primera Guerra Mundial.

1913

1907

El manifest Futurista va ser escrit per el poeta italià Filippo Tommaso Marinetti, l’ant 1908 amb la publicació de Le Figaro.

Cançó de l’automobil:¡Dios vehemente de una raza de acero, automóvil ebrio de espacio, que piafas de angustia, con el freno en los dientes estridentes! ¡Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, nutrido de llamas y aceites minerales, hambriento de horizontes y presas siderales tu corazón se expande en su taf-taf diabólico y tus recios pneumáticos se hinchen para las danzas que bailen por las blancas carreteras del mundo. Suelto, por fin, tus bridas metálicas.., ¡Te lanzas con embriaguez el Infinito liberador!

El dadaisme sorgeix a Paris al 1918. El dadaisme té un fort desig de destrucció de les formes antigues. Vol fer obres anti-artístques, glorificant la violència i rebutjant la bellesa.Te una influència de la Primera Guerra Mundial en el sentit que es nihilista (volien destruir la pròpia destrucció). El nom ve de la paraula "dada" que es primitiva i no significa res.

Poema dadaista de Tristan Tzara (primer escriptor dadaista) titulat "Manifest de l'amor dèbil i l'amor amarg"

1918

DADAISME

FUTURISME

CUBISME

1924

Neix el Surrealisme a partir del Manifest Surrealista. Utilitza imatges hipnagògiques.

Màxim exponent del surrealisme en la pintura, Salvador Dalí

J.V.Foix va ser-neel pare a CatalunyaEl van seguir Joan Brossa i Pere Gimferrer.

SURREALISME

Sol, i de dol, i amb vetusta gonella, Em veig sovint per fosques solituds, En prats ignots i munts de llicorellaI gorgs pregons que m’aturen, astuts.I dic: ¿On só? ¿Per quina terra vella- Per quin cel mort-, o pasturatges muts,Deleges foll? Vers quina meravella D’astre ignorat m’adreç passos retuts?Sol, sóc etern. M’és present el paisatge De fa mil anys, l’estrany no m’és estrany:Jo m’hi sent nat; i , en desert sense estanyO en tuc de neu, jo retrob el paratgeOn ja vaguí, i, de Déu, el paranyPer heure’m tot. O del diable engany.


Comments

    There are no comments for this Glog.