L'aparell digestiu

In Glogpedia

by marietaespa
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology

Toggle fullscreen Print glog
L'aparell digestiu

Cnidaris

TIPUS APARELL DIGESTIUL'aparell digestiu varia segons el tipus d'animal que estudiem. Quan l'aliment té una major escala evolutiva, s'incrementa la complexitat de l'aparell digestiu i els seus òrgans. En ocasions, com en animals endoparàstis pot no existir aparell digestiu. Els aparells digestius segueixen un dels dos patrons:-Forma de cavitat o sac: amb una sola obertura (boca) que actua com a punt d'entrada i sortida. Present en pocs grups d'invertebrats.-Forma de tubs amb dues obertures: una entrada, la boca, un de sortida, l'anus. És pròpi de la majoria d'invertebrats i tots els vertebrats.

DIGESTIÓ EXTRACEL·LULAR:S'efectua dins d'alguna cavitat on les cèl·lules de la seva paret aboquen substàncies (enzims digestius) necessàries per a la descomposició de l'aliment en molècules més petites. Aquestes travessaran les parets d'aquesta cavitat i seran distribuïdes per totes les cèl·lules de l'animal. És el sistema utilitzat en la majoria de metazous i cal l'existència d'una cavitat per fer la funció. La digestió es realitza gràcies a processos mecànics (esmicolar, moviments perisiàltics) i processos químics (sucs digestius). S'utilitza en la majoria d'animals: majoria d'invertebrats i tots els vertebrats.

L'aparell digestiu

DIGESTIÓ INTRACEL·LULAR:s'efectua dins la cèl·lula amb la intervenció dels orgànuls cel·lulars adequats (lisosomes). No és normalment utilitzada pels animals (excepte esponges i cnidaris). Utilitza els teixits per desfer-se de cèl·lules i regenarar teixits. És pròpia d'organismes unicel·lulars (protozous) i alguns pluricel·lulars senzills (esponges)PROCÈS:1. l'aliment capturat queda englobat dins una vacuola digestiva.2. Els lisosomes aboquen enzims digestius a la vacuola.3. Les molècules senzilles ja poden passar al citoplasma.

Porífers

La seva funció es realitzar la digestió dels aliments per poder extreure'n les substàncies nutritives necessàries per mantenir l'animal. És el procès que permet transformar l'aliment ingerit en molècules senzilles que poden ser utilitzades per les cèl·lules de l'organisme.

INVERTEBRATS9-Porífers: filtren l'aigua per els porus. Tenen digestió intracel·lular.-cnidaris i ctenoòfors: tenen digestió extracel·lular i es realitza a l'interior de la cavitat digestiva amb l'ajut d'enzims secretats per cèl·lules de la seva paret. Gariebé tots els cnidaris expulsen per la boca trossos d'organismes o partícules indigeribles.-Anèl·lids: tub que comença a la boca i acaba en l'anus situat a l'extrem oposat i travessant l'animal.-Mol·luscs: la boca pot presentar peces mandibulars segons el tipus d'alimentació. La resta del tub digestiu pot ser més o menys complexe segons el règim alimentari. Hi ha unes glàndules complementaries que afavoreixen el procès digestiu (hepatopàncrees).-Artròpodes: tenen l'aparell digestiu complet. La boca es troba envoltada d'apèndixs encarregats de la captura i masticació dels aliments, amb moltes adaptacions al tipus d'alimentació. Poden tenir glàndules annexes que complementen la funció digestiva.

Anèl·lids

Artròpodes

VERTEBRATS:Està dividit en nombrosos compartiments. Això permet una divisió del treball que optimitza l'eficiència en cada etapa: captació i digestió, absorció i eliminació de deixalles. Es diferencien dues glàndules digestives fonamentals: el fetge i el pàncrees, essencials en la producció d'enzims i sucs digestius.


Comments

    There are no comments for this Glog.