Lammefjord - Tidslinje

In Glogpedia

by mari660w
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Earth Sciences

Toggle fullscreen Print glog
Lammefjord - Tidslinje

Lammefjorden på Nordsjælland

Lammefjorden er en fjordarm på Isefjorden i Odsherred nordvest for Holbæk. Efter inddæmning og tørlægning af næsten 6000 ha i begyndelsen af 1900-tallet er det meste nu landbrugsland. Det skal bemærkes at stednavnet Lammefjorden både anvendes om det inddæmmede område og om den resterende fjord (nord for Tuse Næs).

Lammefjords tidslinje

1841

Påbegyndelse af dæmning over den nærliggende Sidinge Fjord

Oprensning af kanal Lammefjorden - 2012

Kort oversigt over afvandingens forløbet:Januar 1875: 0 mSeptember 1875: -2,7 m1882: -3,8 m1906: -4,75 m1943: -7 m

Der pumpes stadig for at komme af med regnoverskuddet. Vandmængden varierer meget med regnmængden, men i gennemsnit pumpes der 16 millioner m³ om året. 1 mm regn på fjorden svarer rundt regnet til 60.000 m³ vand i afvandingskanalen.

1873

Afvandingen begyndte, meget vand, skulle pumpes ud og mange drængrøfter, skulle graves.

1874

Det tog omkring 2 år at bygge selve dæmningen, som blev lukket den 23. september 1874.

1921

1943

Siden er den blevet forstærket efter, at en nordvesten-storm natten mellem 23. og 24. oktober 1921 var nær ved at få vandet til at bryde igennem.

Planen var at man nåede -7 m. i år 1934, men det endte med først at blive færdigt i år 1943. Grunden var at det krævede nyinverstringer både i kanalgravning og pumpeudstyr. Men også krigen blev et stort problem.

Lammefjorden samme sted efter udtørringen (ca. 1920)

Lammefjorden før udtørring (1870)

Kvaliteten af den tørlagte fjordbund var meget forskellig fra område til område. Den bestod af omkring 20 % lerjord, 30 % sandjord og 45 % dyndjord. Resten var blandingsjord. På størstedelen af fjorden lå der imidlertid et flere fods dybt dyndlag, dannet af vegetabilske og animalske stoffer, som gjorde bunden meget frugtbar.

Fakta om Lammefjorden- I dag er Lammefjorden med sine 11.000 tønder land Nordeuropas største inddæmmede areal, svarende til 10.000 fodboldbaner.- Den har ca. 40 km ringkanal med dige og over 50 km åbne og rørlagte vandløb.- Audebodæmningen er 2260 m. lang og har 2 sluser, der fungerer som afløb for ringkanalen. Desuden er der en 3. sluse mod vest til Nekseløbugt.- I dag bor der omkring 3.246 mennesker på den tidligere fjordbund, som ligger fra 1-7,5 meter under dagligt vande. Og der ligger ca. 158 landbrugs-ejendomme på Lammefjorden.


Comments

    There are no comments for this Glog.