ΛΑΓΓΟΝΑ

by posnakidou
Last updated 5 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog

Read Only  


ΛΑΓΓΟΝΑ

Λαγγόνα

Ο μικρότερος ευρωπαϊκός Κορμοράνος είναι η Λαγγόνα, Η Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus) ανήκει μαζί με άλλα 36 είδη στην οικογένεια των Φαλακροκορακίδων. Είναι το μικρότερο σε μέγεθος είδος της οικογένειας, με μήκος σώματος 45-55 εκ. και άνοιγμα πτερύγων 80-90 εκ.. Το χρώμα του σώματός της είναι μαύρο ενώ του κεφαλιού της καφετί. Έχει μακριά ουρά και μικρό κεφάλι και ράμφος. Τα ενήλικα άτομα κατά την εποχή της αναπαραγωγής έχουν καστανόμαυρο κεφάλι και λαιμό και μαύρο σώμα διάστικτο από μικρά άσπρα φτερά. Επίσης τα νεαρά πουλιά έχουν γκριζοκάστανο σώμα με άσπρο λαιμό και ολόλευκη κοιλιά. Συναντιέται σε αποικίες με ερωδιούς, σε δέντρα , σε λίμνες και σε δέλτα. Είναι τέλος επιδημητικό είδος και η αναπαραγωγική του περίοδος αρχίζει στα τέλη του Απρίλη. Γεννάει 4-6 αυγά, ο αναπαραγόμενος πληθυσμός υπολογίζεται σε 400 ζευγάρια.

Το είδος συχνάζει σε υγροτόπους, με γλυκό νερό κυρίως, και με μεγάλες εκτάσεις από παραποτάμια δάση και θαμνώνες, όπου φωλιάζει σε αποικίες, συχνά μαζί με ερωδιούς, Κορμοράνους κ.ά. Τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια, καθώς και με βατράχια και υδρόβια έντομα, που τα πιάνει βουτώντας στο νερό και κολυμπώντας υποβρυχίως. Το είδος θεωρείται διεθνώς απειλούμενο, και στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά σαν αναπαραγόμενο είδος. Η Λαγγόνα φωλιάζει στην Ελλάδα μόνο στις λίμνες Κερκίνης, Μικρής Πρέσπας και Πετρών. Απειλείται από την υποβάθμιση των υγροτόπων, συμπερι-λαμβανομένης και της καταστροφής των παρόχθιων δασών, την ενόχληση κατά την περίοδο του φωλιάσματος και, τοπικά, από την καταδίωξή της από τον άνθρωπο.

Οι κυριότεροι λόγοι μείωσης των πληθυσμών της Λαγγόνας τα τελευταία έτη, είναι η αποξήρανση και η σοβαρή υποβάθμιση των υγροτόπων, η ρύπανση των γλυκών νερών, η ενόχληση και η καταστροφή των παρόχθιων δασών, καθώς και το παράνομο κυνήγι και ο πνιγμός πολλών Λαγγόνων σε δίχτυα.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.